ĐĂNG KÝ THAM GIA NGÀY HỘI KỸ THUẬT CARIER – TOSHIBA THÁNG 8/2088