Tổng Hợp Mã Lỗi Casper

Mã lỗi máy giặt Casper :

STT MÃ LỖI TÌNH TRẠNG NGUYÊN NHÂN GẢI PHÁP
1 E10 – Liên quan đến cấp nước Van cấp nước không mở (trong 3 phút) Có nước vào liên tục nhưng mực nước không thay đổi  – Áp lực nước cấp quá thấp, hoặc nước cấp vào bị rò rỉ
Ống dẫn nước vào  – Kiểm tra ống nước cấp có bị gấp hoặc rò rỉ
Nước vào van  – Kiểm tra lưới lọc bên trong van, tiếp điểm, tấc cả đều tốt, thay van
Cảm biến và công tắc đi  – Kiểm tra ống dẫn khí
– Kiểm tra cảm biến lưu lượng nước
– Kiểm tra bảng mạch và kết nối  – giữa bảng mạch và cảm biến
2 E12 – Liên quan đến nước vào không ngắt Nước vào lòng giặt vượt quá định mức Cảm biến và công tắc dòng chảy  – Kiểm tra ống dẫn khí
– Kiểm tra công tắc dòng chảy
– Kiểm tra bảng mạch và kết nối giữa bảng mạch và cảm biến
3 E21 – Liên quan đến xả nước Bơm xả nước không hoạt động (trong 3 phút) Ống xả nước  – Kiểm tra ống xả nước có bị gấp không
– Kiểm tra từ bơm đến ống xả có vật cản không
Bơm  – Kiểm tra bơm nước xả
– Kiểm tra vật cản khi đang thoát nước
Bảng mạch  – Kiểm tra bảng mạch có cấp nguồn cho máy bơm  không
4 E30 – Lỗi liên quan đến công tắc cửa Cửa không mở được với hơn 3 lần không mở được Kết nối giữa khóa cửa với PCB  – Kiểm tra kết nối giữa khóa cửa với PCB(bảng mạch chính) có tốt không
Khóa cửa – Kiểm tra móc cửa với khóa cửa có khớp với vị trí định sẵn không
– Khóa cửa có lỗi không
PCB(Bảng mạch chính)  – Kiểm tra PCB
5 E33 PCB không nhận tín hiệu phản hồi từ cảm biến mực nước Cảm biến mực nước  – Kiểm tra dây kết nối giữ PCB với cảm biến mực nước
– Kiểm tra cảm biến mực nước
6 E34 Cảm biến nhiệt độ (NTC) Cảm biến nhiệt độ bị lỗi  – Kiểm tra dây kết nối giữ PCB với cảm biến nhiệt độ
– Cảm biến nhiệt độ bị hỏng
7 E60 Động cơ không quay Động cơ không quay quá 5 lần  – Kiểm tra dây kết nối giữ PCB với động cơ
– Kiểm tra động cơ
– Kiểm tra PCB
8 E61 Cảm biến gia tốc PCB không nhận tín hiệu về cảm biến gia tốc  – Cảm biến gia tốc của động cơ
– Kiểm tra dây kết nối giữ PCB với động cơ
– Kiểm tra PCB
– Kiểm tra động cơ
9 E62 Tốc độ truyền tín hiệu bất thường Triac bị lỗi  – Kiểm tra dây truyền tín hiệu
– Kiểm tra dây kết nối giữ PCB với động cơ
– Kiểm tra PCB
– Kiểm tra động cơ

Mã Lỗi máy Điều hòa không khí Casper:

GC error code
No Failure Code Failure Name
1 L0 DC Over/Under-voltage Failure
2 L1 Overcurrent Protection on Phase Current of Compressor
3 L2 Out-of Step Failure of Compressor
4 L3 Phase Failure of Compressor
5 L4 Driver Module IPM Failure of Compressor
6 L5 PFC Overcurrent Hardware Protection
7 L6 PFC Overcurrent Software Protection
8 L7 AD Abnormal Protection in Current Detection
9 L8 Shunt Resistance Imbalance Failure
10 L9 IPM Temperature Sensor Failure
11 LA Compressor Startup Failure
12 LC AD Abnormal Protection in PFC Current Detection
SC error code
No. Reference Code Error Name
1 E0 Overcurrent Protection of Indoor Unit
2 E1 Internal temperature sensor error
3 E2 External coil sensor error
4 E3 Internal coil sensor error
5 E4 Internal fan error of wall mounted air conditioner(PG motor)
6 E4 Internal fan error of wall mounted air conditioner(DC motor)
7 Eb Indoor EE Failure
8 P2 High-voltage Switch Protection
9 P3 Liquid Deficiency Protection
IC error code
Operation Lamp Timer Lamp LED Error Information
Display
1 time OFF EH 00 Indoor unit EEPROM parameter error
2 times OFF EL 01 Indoor / outdoor unit communication error
3 times OFF EH 02 Zero-crossing signal detection error(for some models)
4 times OFF EH 03 The indoor fan speed is operating outside of the normal range
5 times OFF EC 51 Outdoor unit EEPROM parameter error(for some models)
5 times OFF EC 52 Condenser coil temperature sensor T3 is in open circuit or has short circuited
5 times OFF EC 53 Outdoor room temperature sensor T4 is in open circuit or has short circuited
5 times OFF EC 54 Compressor discharge temperature sensor TP is in open circuit or has short circuited
6 times OFF EH 60 Indoor room temperature sensor T1 is in open circuit or has short circuited
6 times OFF EH 61 Evaporator coil temperature sensor T2 is in open circuit or has short circuited
12 times OFF EC 07 The outdoor fan speed is operating outside of the normal range(for some models)
9 times OFF EH 0 b Indoor PCB / Display board communication error
8 times OFF EL 0C Refrigerant leak detected
7 times FLASH PC 00 IPM malfunction or IGBT over-strong current protection
2 times FLASH PC 01 Over voltage or over low voltage protection
3 times FLASH PC 02 High temperature protection of IPM module or High pressure protection(for some models)
5 times FLASH PC 04 Inverter compressor drive error
1 time FLASH PC 08 Current overload protection(for some models)
7 times FLASH PC 03 Low pressure protection(for some models)
KC error code
Operation Lamp Timer Lamp Display Error Information
1 time OFF E0 Indoor unit EEPROM parameter error
2 times OFF E1 Indoor / outdoor unit communication error(for some models)
3 times OFF E2 Zero-crossing signal detection error
4 times OFF E3 The indoor fan speed is operating outside of the normal range
5 times OFF E4 Indoor room temperature sensor T1 is in open circuit or has short circuited
6 times OFF E5 Evaporator coil temperature sensor T2 is in open circuit or has short circuited
9 times OFF E7/EH 0 Communication error between display board and main board
7 times OFF EC Refrigerant leak detected
3 times ON F2 Condenser coil temperature sensor T3 is in open circuit or has short circuited(for some models)
6 times ON F5 The outdoor fan speed is operating outside of the normal range (for some models)
7 times FLASH P6 High pressure protection(for some models)
1 time OFF Eh 00 Indoor unit EEPROM parameter error
2 times OFF EL 01 Indoor / outdoor unit communication error(for some models)
3 times OFF EH 02 Zero-crossing signal detection error
4 times OFF EH 03 The indoor fan speed is operating outside of the normal range
6 times OFF EH 60 Indoor room temperature sensor T1 is in open circuit or has short circuited
6 times OFF EH 61 Evaporator coil temperature sensor T2 is in open circuit or has short circuited
9 times OFF
EH 0
Communication error between display board and main board
8 times OFF EL 0C Refrigerant leak detected
5 times OFF EC 52 Condenser coil temperature sensor T3 or Outdoor room temperature sensor T4 is in open circuit or has short circuited(for some models)
12 times OFF EC 07 The outdoor fan speed is operating outside of the normal range (for some models)
7 times FLASH PC 03 High pressure protection(for some models)
MC error code
No Code Reason
1 E0 IDU & ODU Communication failure
2 E1 IDU Room Temperature sensor failure.CIDU
3 RT failure)
4 E2 IDU Coil temperature sensor failure.CIDU IPT
5 failure)
6 E3 ODU Coil temperature sensor failure. (OPT)
7 E4 AC Cooling system abnormal
8 E5 IDU/ODU mismatched failure (specially performance test on the production line)
9 E6 IDU PG Fan motor / DC fan motor works
10 abnormalCIDU failure)
11 E7 ODU Ambient Temperature sensor failure
12 E8 ODU Discharge Temperature sensor failure.
13 E9 IPM / Compressor driving control abnormal.
14 EA ODU Current Test circuit failure
15 Eb The Communication abnormal of Main PCB
16 and Display boardCIDU failure)
17 EE ODU EEPROM failure.
18
19 EF ODU DC fan motor failure.
20 EU ODU Voltage test circuit abnormal.
21 P0 IPM module protection.
22 P1 Over / under voltage protection.
23
24 P2 Over current protection.
25
26 P4 ODU Discharge pipe Over temperature protection.
27 P5 Sub-cooling protection on Cooling mode.
28 P6 Overheating protection on Cooling mode.
29 P7 Overheating protection on Heating mode.
30 P8 Outdoor Over temperature/Under temperature protection.
31 P9 Compressor driving protection (Load abnormal).
32 PA Communication failure for TOP flow unit/
33 Preset mode conflict. CIDU failure)
34 F0 Infrared Customer feeling test sensor failure.
35 CIDU failure)
36 F1 Electric Power test module failure. CIDU
37 failure)
38 F2 Discharge temperature sensor failure PROTECTION.
39 F3 ODU coil temperature failure PROTECTION..
40 F4 Cooling system gas flow abnormal PROTECTION..
41 F5 PFC PROTECTION
42 F6 The Compressor lack of phase / Anti-phase PROTECTION.
43 F7 IPM Module temperature PROTECTION
44 F8 4-Way Value reversing abnormal..
45 F9 The module temperature test circuit failure.
46 FA The compressor Phase-current test circuit failure.
47 Fb Limiting/Reducing frequency for Over load protection on Cooling/Heating mode.
48 FC Limiting/Reducing frequency for High power consumption protection.
49 Limiting/Reducing frequency for Module current protection ( phase current of compressor).
50 FE
51 FF Limiting/Reducing frequency for Module temperature protection.
52 FH Limiting/Reducing frequency for Compressor driving protection.
53 FP Limiting/Reducing frequency for anti- condensation protection..
54 FU Limiting/Reducing frequency for anti-frost protection.
55 Fj Limiting/Reducing frequency for Discharge over temperature protection.
56 Fn Limiting/Reducing frequency for ODU AC Current protection.
57 Fy Gas leakage protection
58 bf TVOC sensor failureCIDU failure, optional)
59 bc PM2.5 sensor failureCIDU failure, optional)
60 bj Humidity sensor failure. CIDU failure)

 

 

 

Đăng bởi: Nguyễn Tấn Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.